Özgül Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da sayısal alanlardaki yeteneklerin kullanımında sıkıntılar doğurmaktadır. Aynı zamanda, bireyin hafızasına bilgi depolaması, işlemlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Daha çok çocuklarda gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğü yetişkin bireylerde de de görülmektedir. Bireyin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatını devam ettirebilir.

İzmir Çocuk Psikolog
Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?

» Okumayı geç ve zor öğrenme
» Okurken harf-kelime atlama ya da ekleme, okumada duraklama
» Duyduğunu yazabilmede ve yaşıtlarının hızında okumada zorlanma
» Okurken satır atlama ya da satır tekrarlama
» Yavaş ve düzensiz yazma, defteri düzensiz kullanma
» Kalemi farklı tutma
» Çok bastırarak yazma, yazarken çabuk yorulma
» Yazarken harf atlama, büyük küçük harfleri yanlış kullanma
» B-p, b-d harflerini karıştırma, 3’ü 5,6’yı 9 olarak algılama, sözcükleri ters çevirerek yazma örneğin ev yerine ve yazma
» Matematikte zorlanma
» Çarpım tablosunu öğrenmede zorlanma
» Top yakalama, ip atlama, yap-boz yerleştirmede güçlük ve derinliği kestiremediği için eşyalara çarpma gibi uzaklık-derinlik-boyut algılamasında bozukluklar
» İşitilen kelimeleri yanlış anlama
» Gözleri kapalı iken avucuna ya da sırtına yazılan harfi tanıyamama, eline verilen nesneyi tanıyamama
» Sağı solu öğrenmede, yön bulmada güçlük
» Dün-bugün, önce-sonra kavramlarını karıştırma
» Saati öğrenmede güçlük
» Dikkat, konsantrasyon sorunları
» Konuşurken sözcükleri hatırlayamama
» Sabırsızlık, tez canlılık, hareketlilik ya da durgunluk
» Yönergeleri dinlemiyor gibi görünme, unutma
» Derse ilgisizlik, ödev yapmada zorlanma, yavaş ve verimsiz çalışma
» İşittikleri bazı harfleri karıştırma(f-v-b-m), buna bağlı benzer sesli sözcükleri karıştırma, yanlış anlama
» Bazı alanlarda zorluk yaşarken, bazı alanlarda yaşıtlarında daha üstün beceriler sergileyebilirler.
» Bu belirtilerin hepsi bir arada bulunmayabilir. Çocuktan çocuğa farklılık göstermekle birlikte bir ya da daha fazla alanda güçlük çektikleri görülmektedir.

İzmir Özgül Öğrenme Güçlüğü | İzmir Çocuk Psikoloğu | Özgül Öğrenme Güçlüğü Terapisi

İzmir Çocuk Psikolojik Destek
Öğrenme Güçlüğü Neden Medyana Gelir?

Öğrenme güçlüğünün sebepleri kesin olarak bilinmemekle beraber araştırmalar beyin yapısındaki işlevsel farklılar ile ilişkili olduğunu igöstermektedir.
Doğuştan ya da genetik olarak süregelmektedir. Ebeveynlerde aynı durumlar varsa ya da diğer kardeşlerden bir tanesinde öğrenme güçlüğüne rastlandıysa diğer çocukta da öğrenme güçlüğünün görülme ihtimali artmaktadır. Bazı durumlarda, doğum öncesi ya da sonrasında yaşanan bir sorun da (hamilelik sırasında alkol kullanımı, oksijen azlığı, prematüre ya da düşük kiloda doğum gibi) öğrenme güçlüğüne neden olabilmektedir.

Şimdi Adım Atmaya
Ne Dersin?

  Öğrenme Güçlüğü Problemi

  Özel öğrenme güçlüğü sorunlarının giderilmesi için profesyonel bir izmir çocuk psikoloğuna gerek vardır.
  Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, tanı ve değerlendirmeleri sonucunda elde edilen verilerden oluşturulan özel öğrenme programları ve terapiler yardımı ile bu problemlerin zorlandıkları beceri alanlarında kendilerini geliştirip, öğrenmeleri için gerekli olan beceri alanlarını bir arada kullanma konusunda yol alabilirler. Çocuk psikologları öncelikle, bu çocuklara, ailelerine ve öğretmenlerine bu sorunun ne olduğunu söylenmeli, onları bilgilendirmelidir.
  Böylece her çocuğun özelliğine göre özel bir eğitim programı hazırlanır. Bu program ile çocuğun zorlandığı alanların güçlendirilmesi, ardından bütün algı kanallarının bir arada kullanılması hedeflenir. Bunun yanında, davranış terapisi, aile terapisi ve diğer psikoterapi teknikleri uygulanabilir.

  Çocukluk dönemi sorunlarına İzmir Çocuk Psikoloğu olarak çocuk ve ergen psikologları olarak iki şekilde destek olmaktayız. Çocuk Psikologlarımız doğrudan çocukla çalışabilir ve çocuklara özel terapi uygulaması yapabiliriz. Ergen Psikologlarımız ise hem ebeveyn hem de çocukla çalışarak destek sağlamaktır. Genelde ebeveyn destekli çocukluk dönemi  sorunu çözümünde hızlı bir şekilde sonuç alırız. Çocukluk dönemi problemlerini çözmek için İzmir Çocuk Psikoloğu Perla Psikoloji Merkezi olarak  ebeveynlerin muhakkak kazandığı deneyimleri ve tutumları “devamlı olarak” göstermesi gerektiğini tavsiye ediyoruz.

  İzmir Psikolog | İzmir Uzman Klinik Psikolog

  Sosyal medya hesaplarımız:

  Uzman Klinik Psikolog Fatih Mehmet Aktürk ve ekibinin etik değerler çerçevesinde sizlerin yanında olan yaklaşımları ile sizlere destek olmak adına terapinin her alanında uzman yaklaşımlarıyla var olmaya devam edecektir.

  Copyright ©2021 Perla Psikoloji Merkezi

  Web Tasarım & Seo