Karşıyaka Terapi Merkezi Karşıyaka Psikolog

Bireyler sağlık alanında ruhsal, duygusal ve davranışsal sorunların çözümüne, psikolojik dengenin korunması ve geliştirilmesine yönelik psikologlara ihtiyaç duymaktadırlar.. Doktorlar, Beyin cerrahları, diş hekimleri, doğum uzmanlarına ihtiyaç duyulduğu kadar Uzman Klinik Psikologların da önemi çok büyüktür.
Karşıyaka Uzman Klinik Psikolog Fatih Mehmet Aktürk Bireysel terapi, yetişkin terapisi, çocuk terapisi, ergen terapisi, cinsel terapi, çift ilişki terapisi, aile terapisi ve EMDR konularında Karşıyaka Psikolog randevusu yüz yüze ya da online terapi almak için iletişime geçin.

Karşıyaka Psikolog

Karşıyaka Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Karşıyaka psikolog‘un vermiş olduğu Psikolojik danışmanlık hizmetlerinde, bireylerin kendilerini tanımaları, güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek karşılaştıklarıherhangi bir problemi daha etkili bir biçimde çözebilmesi amacıyla, yüz yüze ya da online bir ilişki süreci içinde sunulan  profesyonel bir yardım hizmetidir.

Yaşamı boyunca bireyler zaman zaman karşılaştıkları sorunlarla baş etme de yeterli gücü bulamazlar  ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ile karşı karşıya gelebilmektedir. Karşıyaka klinik pskolog Fatih Mehmet Aktürk’ün geliştirdiği çeşitli terapi seçenekleri ve psikoterapi yöntemleri ile danışanların bu gibi yaşadığı zorlu süreçlerini daha rahat ve konforlu atlatabilmesi adına hizmet sağlamaktadır.

Birçok psikolojik problemlerle karşı karşıya gelmekteyiz. Belirttiklerimiz genel olarak maruz kalınan psikolojik sorunlardır..

 • Depresyon. …
 • Panik Atak
 • Obsesif – Kompulsif Bozukluk. …
 • Sosyal Fobi. …
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu. …
 • Panik Bozukluğu. …
 • Bipolar Bozukluk. …
 • Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. …
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Madde Bağımlılığı

Bütün psikolojik rahatsızlıkların temelinde bireylerin yaşam tarzı çok etkilidir. Karşıyaka uzman psikolog Bireysel danışmanlık hizmeti ile psikoterapi hizmetimizden yararlanabilir ve içerisinde bulunduğunuz durumun alanında uzman psikologlarımız eşliğinde bu yaşadığınız psikolojik rahatsızlıkları çözüme kavuşturulmasını sağlayabilirsiniz.( İzmir Psikolog Tavsiye )

Karşıyaka Psikolog Şunları Hedefler

• Bireyin problemini tanımlamak, bunların sebeplerini araştırmak ve açıklamak,
• Duygusal çatışmalarını çözümlemek,
• Problemleri çözmesi için uygulayacağı stratejiler geliştirmesine yardım etmek,
• Kazandırılan uyum ve baş etme stratejileri sayesinde, yaşam olayları karşısındaki dayanıklılığını arttırmak,
• Diğer bireylerle ilişkilerini düzenlemek,
• Bireyin kendisiyle daha barışık olmasını sağlamak.

Karşıyaka Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile yaşanan her sorun ve problemde sizlere destek olmaktadır. Uzman Klinik Psikolog Fatih Mehmet Aktürk olarak her bireyin karşılaştığı rahatsızlıklar kendine özgüdür; bu problemleri ele alan bireysel danışmanlık hizmetinde, sorunlara özel çözümler üretebilmek, eğer sorun bireysel değil ise çift danışmanlığı ve ya aile terapisi ile doğru ve etkin bir psikoterapi yöntemi uygulanmaktadır. Terapilerin verimli olması, hızlı ve etkili şekilde değişime neden olmaktadır.
Kaygı bozukluğu, depresyon, kişilik bozukluğu, öfke kontrol problemleri, panik atak, ilişki problemleri, travmalar ve olumsuz tüm alışkanlıklar psikoterapi yöntemi ile Karşıyaka Psikolog’un sunmuş olduğu diğer hizmetleri arasındadır.

Karşıyaka Psikolog | Karşıyaka Çocuk, Ergen, Yetiskin, Aile, Çift İlişki Psikologu

Klinik Psikolog Fatih Mehmet Aktürk Karşıyaka Ergen Psikologu

Ergenlik dönemi; 12 ila 20 yaş arası dönem olarak gösterilir. Bu dönemde bireylerin gelişim dönemlerini oluşturmada yaşananlar sırasıyla birbirini takip etmektedir. Çünkü ergenlik dönemini kapsayan yaş aralığı kişinin çocukluk ile yetişkinlik dönemi arasında yer alan birhayli uzun bir döneme tekabül etmektedir. Öyleki bireyler ergenlik dönemi geçiş için son derece önemli gelişmeler ve öğrenme sürecindedirler. Ergenlik döneminde bireyler Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Zihinselolarak hızlı bir şekilde değişimler yaşamaktadır.
Kız çocukları erkeklere oranla iki yıl daha önce olgunlaşmaları sebebiyle ülkemizde erkek çocuklar arasında 10 ila 4 yaş arasında; kız çocuklar ise 10 ila 12 yaşları arasında ergenliğe başlarlar. Bu dönem bireylerde sosyoekonomik edenler, iklim farklılığı gibi etmenler ergenliğin başlayacağı yaş aralığını belirlemedeönemli rol oynamaktadır.

Genel Olarak Ergenlik Sorunları Şöyledir.

 • Arkadaşlık İlişkilerindeki Sorunlar
 • Ergenlerde Özgüven Eksikliği
 • Sosyal Kaygı Durumları
 • Ders Çalışma Alışkanlıkları
 • Dikkat  Eksikliği
 • Okulda Öğrenme Sorunları
 • Sınav Kaygısı Yaşama
 • Stres, Kaygı ve İçe Kapanıklık
 • Takıntılı Düşünceler İçerisinde Olma
 • Uyku Sorunu
 • Beslenme ve Yeme Alışkanlığı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Aile – Ergen Arasında Çatışmalar
 • Duygu Kontrol Sorunları
 • Öfke Problemi
 • Akran Zorbalığı
 • Ergenlerde Panik Atak Bozukluğu
Karşıyaka Psikolog Tavsiyesi
Karşıyaka Bireysel Terapi, Karşıyaka Yetişkin Psikologu

Karşıyaka Bireysel Psikoterapi

Uzman İzmir psikologlarımız, psikolojik sorunlarınızı en detaylı şekilde ele alarak, en doğru yöntemler il müdahalede bulunuyor ve sizleri problemlerinize karşı güçlendirmeye, yaşam kalitenizi yükseltmenize yönelik çalışmaları profesyonellikle sunuyor.
Bireysel psikolojik danışmanlık; psikoterapi çeşitleri arasında en yaygın kullanılan yöntemdir.

Bireysel terapi ile danışanlar üzerinde istediğimiz hedefler genel anlamda şu şekildedir. 

 • Bireyin duygusal zorluklardan kurtulmasına yardımcı olmak.
 • Davranışlar üzerinde değişimler sağlamak.
 • Yakın çevre ilişkilerinde etkili ve doğru bir şekilde iletişimi kurabilmek, ilişkileri düzene oturtmak.
 • Yaşadığı sorunlarla başa çıkış yöntemlerini geliştirmek.
 • İyi psikoloji halini kazandırmak, korumak ya da yeniden yapılandırmak.
 • Bireyin öz farkındalığı yükseltmek.
 • Psikolojik durumlardan kaynaklanan olumsuzluk ve  rahatsızlıkları ortadan kaldırmak.
 • Hayatındaki yeni karşılaşabileceği değişimlere hızlı olarak uyum sağlamak​.

Karşıyaka Uzman Klinik Psikolog olarak; psikoterapist – danışan arasında gizlilik ilkesini etik değerler çerçevesinde sağlıyoruz. Terapi süresi boyunca ifade edilen her konu, terapist ile danışan arasında kalmaktadır. Nitekim danışan  ile terapist  arasındaki ilişkilerde en önemli konulardan biri  karşılıklı güvenin sağlanmasıdır. Bireylerin birbirine olan güven çerçevesindesağlanan  iletişimlerde danışanı iyileştirici etkiyenin önemi çok büyüktür..

Karşıyaka Psikolog Olarak; Yetişkinlerde çalıştığımız psikolojik konulardan bazıları şöyledir:

 • Depresyon Durumları
 • Kaygı (Anksiyete ) Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozuklukları
 • Takıntılı Haller; Obsesif – Kompulsif Bozukluk ( OKB )
 • İletişim Sorunları
 • Panik Atak Durumları
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Fobiler, Agorafobi
 • Somatik Meydana Gelen Problemler
 • Strese Bağlı Olarak Oluşan Problemler,
 • Kendini İfade Edebilme Güçlüğü yani Özgüven Eksikliği
 • Öfke İle Başa Çıkabilme,
 • Uyku Bozukluğu
 • Yeme Sorunları
 • Bağlanma Problemleri
 • Duygusal İlişki Kuramama
 • Kıskançlık Halleri
 • Kayıp ve Yas Durumları,
 • Çevre ve İş Hayatındaki İlişkilerinde Meydana Gelen Sorunlar,
 • Stres Yönetimi
 • Kariyer danışmanlığı,
 • Kişisel Gelişim – Mesleki gelişim
 • Motivasyon Sorunları
 • Mükemmeliyetçilik

SİZİ ARAMAMIZI İSTE MİSİN ?


  İzmir Yetişkin Psikologu Kimdir

  Karşıyaka Çift Ve Aile Terapisi

  Çift ve aile terapisinde asıl odak noktası psikolojik sorunları olan bir birey değil, topyekün desteği bütün aile üyelerine verilmektedir. Çift ve aile verdiğimiz psikolojik danışmanlık hizmetlerinde karşılıklı ilişkilerle bütünlük sağlayan tüm bireyleri yani aileyi bütünüyle desteklemek daha iyi sonuçlar doğuracağı gibi daha ekonomik ve daha pratiktir. Çift ve aile terapisi ile tüm aile bireyleri arasında daha fazla etkileşim düzeni sağlanmaktadır. İlişkiler geliştirilip değiştirilerek mevcut problemli davranışları ortadan kaldırmayı hedeflemekteiz..

  Karşıyaka Aile Psikologu ile aile fertleri arasındaki iletişim kalitesini yükselterek, aralarında meydana gelen çatışmaların üstesinden gelmeleri için yol gösteren bir psikoterapi alanıdır. Uzman Aile Danışmanlarımız ile danışan aile arasında etkili bir köprü gibi düşünebilirsiniz. Karşıyaka Aile Terapileri ile aile bireylerinin birbirlerine karşı anlayış ve işbirliği yapmaları konusunda yardımcı olarak aralarındaki iletişim sorunlarını çözmek amacıyla yön göstermektedir. Uzmanlarımız aile içerisinde tüm bireyin sırayla düşünce ve fikirleri dinleyerek; bu sorunları diğer aslında aile bireylerinin de empati yaparak görmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla kliniğimizde sunduğumuz aile terapisi ile çiftler arasında meydana gelen sorunlaı minimum’a indirgenmesini amaçlamaktadır. Böylece; güçlü aile bağları kazandırarak sağlıklı ve mutlu bireyler oluşturmaya yardımcı oluyoruz.

  Karşıyaka Aile Psikologu

  Karşıyaka Psikolog Tavsiyesi

  İzmir’in Karşıyaka İlçesinde Psikolog tavsiyesi almak önemli bir konudur. Uzman bir psikolog seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Gibi….
  Öncelikle psikolog tercih edilirken eğitiminin “ psikoloji alanında” tamamlamasına dikkat edilmelidir. Onun dışında klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi alması yani klinik psikolog olup olmaması öğrenilmelidir. Bunun dışında da seçilecek olan psikologun ya da klinik psikologun psikoterapi eğitiminin olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu anlattığımız noktalar Karşıyaka psikolog seçiminde önemli konular arasındadır. Sizleri daha detaylı bilgilendirme amacıyla merkezimize bekliyoruz.

  Karşıyaka Psikolog Çalışma Alanları

  Karşıyaka Psikoloji Merkezimizde ( Perla Psikoloji ) çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek verilmektedir. Alanında uzman çocuk psikologlarımız işe çocuklara yönelik deneyimsel oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi, diyaklektik EMDR terapi hizmeti verilmektedir. Klinik psikologlarımız eşliğinde yetişkinlere yönelik terapilerimizde ise aile terapisi,  çift ve cinsel terapisi, bilişsel davranışçı terapi ve EMDR terapi desteği verilmektedir. Perla Psikoloji merkezinde çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere yönelik olarak psikolojik testler uygulanmaktadır.

  Karşıyaka Psikolog Ücretleri

  Karşıyaka’da psikolog terapi ücretleri en çok karşılaştığımız sorular arasındadır. Karşıyaka psikolog seans ücretleri ne kadar? Öncelikle şunu ifade etmeliz ki İzmir’de uzman psikoterapi hizmeti veren klinik psikologların seans ücret aralığının değiştiğini söyleyebiliriz. Psikoterapi seans ücretin psikoloğun verdiği hizmetin kalitesi, uzmanın aldığı eğitimler ve alanında tecrübesi gibi konular ele alınırsa bu fiyatların değiştiğini görebiliriz. Karşıyaka Psikolog Ücretlerini ve Fiyatlarını öğrenebilmek için İzmir psikolog merkezimizi arayabilirsiniz.

  KARŞIYAKA PSİKOLOG RANDEVUSU


   Depresyon HakkındaSıkça Sorulan Sorular

   Depresyonun tanısı konulduktan sonra ve tedaviye başlanılan ilk ay içerisinde pozitif bir değişim gözlemlenmektedir.  İzmir Psikolog . Daha sonra yapılan kişiye özel detaylı tedavi ile iyileşme sağlanır. Kişinin depresyonu zorlu bir depresyon ise bu süre biraz daha uzamaktadır.

   Evet tedavi edilebilir sorundur. Depresyonda tedavide işbirliği yapan hastalarda tedavinin başarısı nerdeyse kural gibidir. Olgular tedaviye yüksek oranda yanıt verir.

   Terapi depresyon üzeinde kesin yarar sağlamaktadır. Bilişsel, davranışçı tedaviler, kişiler arası ilişkilere yönelen psikoterapiler depresyonda yarar sağlar. Hafif depresyonda psikoterapi öncelikle seçilebilir.

   Bireye depresyon tanısı konulabilmesi için uzman terapistin belittiği depresyon belirtilerin tamamının bulunması gerekmez. Psikoterapist, düşünceleri, duyguları ve davranış kalıpları hakkında gerekli sorular sormaktadır. Bu soruların yanıtlamasına yardımcı olması amacıyla anket doldurması istenebilir. Terapistin değerlendirmesi çok önemlidir.

   Ergen ve yetişkin döneminde olduğu gibi çocukluk döneminde de depresyon görülebilmektedir. Bu sorunlar tedavi edilmez ise süre uzayabilir ve yetişkinliğe kadar da sürebilir. Çocuklarda depresyon belirtileri şunlar olabilir; okul reddi, hastalık uydurma, ebeveynlerini kaybetme kaygısı, okul problemleri şeklinde kendisini gösterebilir.

   Depresyon tekrardan yinelebilir.

   Depresyonda yineleme için risk etkenleri şunlardır.

   • Kalıntı belirtilerin varlığı.
   • Önceden depresyon geçirmiş olma.
   • Kronik depresyon durumu.
   • Duygu durum bozuklukları için aile öyküsü.
   • Anksiyete ve madde kullanımı depresyonla beraber görülmesi durumu.
   • Depresyonun 60 ve üzeri yaş grubunda başlaması.

   Depresyon yaş ile değişkenlik gösterir. Yaşlılarda depresyon belirtileri daha fazla gözlenir. Depresif duygudurumlar daha sık olmakla beraber duygusal ifadeleri açığa çıkarma azalma daha sıklıkla izlenir. Yorgunluk hissi, apati ve uyku problemleri sıklıkla ifade edilirken ruhen çöküntü pek ifade edilmez.

   İzmir Psikolog Psikoloji Hakkında Yazılarımız

   Bireylerin kendilerini çok daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini optimize etmelerine yardım eden; karşılaşmış oldukları akademik, kişisel ve sosyal sorunları ile baş etme becerilerini kazanmalarını hedefleyen, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.
   İzmir Psikolog | İzmir Uzman Klinik Psikolog

   Sosyal medya hesaplarımız:

   Uzman Klinik Psikolog Fatih Mehmet Aktürk ve ekibinin etik değerler çerçevesinde sizlerin yanında olan yaklaşımları ile sizlere destek olmak adına terapinin her alanında uzman yaklaşımlarıyla var olmaya devam edecektir.

   Copyright ©2021 Perla Psikoloji Merkezi

   Web Tasarım & Seo