Sosyal Fobi Nedir? | İzmir Psikolog

Sosyal Fobi Nedir ? Neden Meydana Gelir ?

Sosyal Fobi Nedir? | İzmir Psikolog

Nedir Bu Sosyal Fobi ?

Sosyal fobi, bir diğer adı ile sosyal anksiyete bozukluğu, kişinin sosyal ortamlara girmekten korkmasına verilen isimdir. Sosyal fobisi olan bireyler aşırı kalabalıktan, sosyallikten ve sosyalleşebilecek ortamlardan kaçmayı arzularlar. Bu gibi ortamlarda kendilerini gülünç, utanç verici ve tuhaf bulurlar. Oldukça zor olan bu psikolojik hastalığın ortaya çıkması durumunda mutlaka psikolojik destek alınmalıdır.  Peki, sosyal fobi neden olur?

 

Sosyal Fobi Neden Olur?

Sosyal fobi oluşumunda etkili olan pek çok faktörden bahsetmek mümkündür. Bu faktörler psikolojik, çevresel ya da biyolojik olabilmektedir. Ancak alanında uzman pek çok psikolog sosyal fobi oluşumunda etkili olan faktörleri gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda ortaya koymuştur. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Genetik yatkınlık: Akraba ya da ebeveynlerde görülen sosyal fobi zaman zaman çocuklarda da görülebilmektedir. Genetik yatkınlık sosyal fobi oluşumuna etki eden faktörler arasında yer alır.
 • Karakteristik özellikler: Bireyler karakterleri gereğince kimi zaman sosyal ortamlara girmekten çekinebilmektedir. Bu durumun da sosyal fobi yaratmada etkisi olduğunu söylemek doğru olacaktır.
 • Serotonin hormonundaki dengesizlik: Serotonin hormonunda yaşanan dengesizlikler sinir hücrelerini etkiler. Sinir hücrelerinde haberleşme sağlanmadığında anksiyete ortaya çıkar ve anksiyete de sosyal fobi oluşumunu tetikler.
 • Ebeveyn davranışları: Ebeveyn sorumsuzluğu ya da aşağılayıcı cümleler çocuklarda sosyal fobi oluşumunun tetikleyicileri arasında yer almaktadır.
 • Ebeveyn baskısı ve beklentisi
 • Sosyal ortam tecrübeleri
 • Yas süreci

Sosyal fobiyi meydana getiren faktörlerdir.

Sosyal Fobi Belirtileri Nelerdir?

Sosyal fobi belirtileri kişiden kişiye değişim gösterse de belirli başlı belirtiler vardır. Bu belirtilerin birinin ya da birkaçının bireyde gözlemlenmesi mümkündür. Ancak bireyde yoğun bir şekilde sosyal fobi belirtisi bulunması durumunda profesyonel destek alınması oldukça önemlidir.   Sıklıkla görülen sosyal fobi belirtileri aşağıdaki şekildedir. ( İzmir Çocuk Psikologu )

 • Kızarma,
 • Kaslarda istemsiz titreme,
 • Kalpte çarpıntı,
 • Terleme,
 • Ellerde kuruluk,
 • Mide ve bağırsak hastalıkları,
 • Boğaz kuruluğu,
 • Kekeleme,
 • Seste titreme oluşumu,
 • Sosyal ortamlardan kaçınma isteği,
 • Kalabalık ortamlardan korkma,

Yetişkin bireylerde görülen sosyal fobi belirtileridir. Çocuklarda sosyal fobi belirtileri ise genellikle kalabalık ortamda ağlama, ebeveynden ayrılmayı istememe ve öfke nöbetleri şeklinde görülmektedir. Sosyal fobi belirtileri görülmesi durumunda alanında uzman bir psikolog ile iletişime geçilmelidir. İzmir psikolog bu konuda sizlere yardımcı olacaktır.