antalya avukat bodrum bosch servisi şehirlerarası nakliyat ankara ambar kargo lewes taxis ikinci el eşya alanlar

İzmir Psikolog Yetişkin Terapisi

Yetişkin Psikoterapi Süreci

Yetişkin psikoterapisi süreci, en sade tanımı ile bireyin kendisini çok daha iyi hissetmesi, sorunlarına bir çözüm bulması için tercih edebileceği bir uzman desteğidir. Elbette bireysel psikoterapi uygulaması ve psikoterapiden alınan fayda iyi hissetmekten çok daha karmaşıktır. Psikoterapi kişinin kendisiyle yüzleşmesini sağlar, kişinin kendine dönerek, özüne temas ederek ruhsallığını ve iç dünyasını anlamasına yardımcı olur.
Yetişkin terapisi yalnızca çok daha iyi görme, çok daha iyi duyma ve çok daha iyi anlama uğraşısı da diyemeyiz. Psikoterapi, kişide ruhsal değişimi sağlar. İç dünyanın analiz edilmesi sayesinde değişim ve dönüşüm mümkün olur. İç dünyadaki değişimi birey, dış dünyasına da yansıtacaktır.

Psikoterapi, yetişkin psikoterapi olarak ele alırsak, iki kişilik bir yolculuktur. Kişinin iç dünyasının derinlerine dalacağı; heyecan, korku, kaygı, neşe, sevgi ve nefret gibi pek çok duyguyu barındırabilen, pek çok geçmiş yaşantının hatırlanacağı; hayallerin, rüyaların ve düşlemlerin gündeme geleceği, terapist ve danışan arasındaki ilişkinin gelişeceği bir yolculuk. Bu iki kişilik ilişki, danışan için önemli konuların işlenmesi için bir alan oluşturur. Bu alanda ‘güven’ önemli bir dayanak olsa da, kişinin iç dünyasına hakim olan güvensizlik ve tekinsizlik temaları da bu alanda çalışılabilir. Psikoterapi, kelimeler aracılığı ile nerdeyse her temanın çalışılabileceği özgür bir alan olarak tanımlanır.

Psikoterapi Sürecinde Değişim

Psikoterapi sürecinde değişim yada gelişim şöyle mümkün olabilir; danışanlar kimi zaman psikoterapinin kendilerine bir teknik sağladığından bahsederler, kimi zaman da nasıl olduğunu anlamadıkları bir biçimde değiştiklerini ifade ederler. Psikoterapi sürecinden geçmeyen pek çok kişi kelimeler yolu ile iyileşebileceklerine inanmayabilir. Hem sözel hem sözel olmayan iletişim yolu ile psikoterapide; bireyin geçmiş yaşantılarını nasıl içselleştirdiği ve bunların güncel durumda gerçekdışı bir biçimde karşısına defalarca nasıl çıktığı, bireyin zihnindeki bilinçdışı bağlantılar, bilinçdışı çağrışımlar, bilinçdışı denklemler, birbirleriyle bağlantı halindeki temalar ve bunların bireyi ne şekilde etkilediği, gerçeklikle uyumlu olan ve gerçekdışı sayılabilecek algıları, farkında olduğu ve olmadığı yaşantıları, kendini, kendisi dışındaki bireyleri ve dış dünyayı algılayışı ve bunlara yönelik yaklaşımı çalışılabilir.

İzmir Psikolog Yetişkin Terapisi
İzmir Klinik Psikolog – Yetişkin Terapisi

Gizlilik İlkesi

Psikoterapi sürecinin önemli bir özelliği gizlilik ilkesidir. Psikoterapist gizlilik ilkesini özenle uygulamakla yükümlüdür. Psikoterapiye gelen danışanın kimliği ve psikoterapi çalışmasında anlatılanlar, konuşulanlar psikoterapist tarafından gizli tutulur. Oldukça istisnai olarak oluşabilecek, kişinin kendine ya da bir başkasına fiziksel zarar vermesi gibi durumlarda üçüncül kişiler yad kurumlar bilgilendirilebilir.

Yetişkin Terapi Süreci Konuları

Yetişkin psikoterapi “İnsanların realite ile olan ilişkisini onarmak için” vardır ve gereklidir. Hayat yolculuğuna eşlik etmek ve destek olmaktır.

 

Şu problemler ile uğraşır;

 • Anksiyete (Kaygı)
 • Depresyon
 • Korku
 • Fobiler
 • Panik atak, panik bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Öfke problemleri
 • Stres
 • Somatik ağrılar
 • Yeme bozuklukları
 • Bağımlılıklar
 • İletişim sorunları